Curriculum CMD Amsterdam 2023/24 Funderen Profileren Afstuderen Uppie Samen

Propedeuse

Het propedeusejaar is een introductie en oriëntatie op het vakgebied en de opleiding CMD Amsterdam, maar heeft ook als doel om te selecteren en indien relevant te verwijzen. In het propedeusejaar volgen alle studenten hetzelfde programma. Naast samenwerken in o.a. teamprojecten krijg je in de individuele projecten en studieregiepunten extra mogelijkheden om je eigen kwaliteiten laten zien. Via het versnellerstraject kun je besluiten de laatste drie jaar van de opleiding in twee jaar te doen.

Blok 1
Project 1
Internetstandaarden
Content
Vormgeving
Blok 2
Project 1
Human Computer Interaction
User Centred Design
Ontwerpgeschiedenis
Studieregiepunt
Blok 3
Project 2
Emerging Technologies
Visual Interface Design
New Product Development
Studieregiepunt
Blok 4
Project 2
Inleiding Programmeren
Informatie Architectuur
Maatschappij en Interactie
Tweede jaar

Blok 1 en 2 van het tweede jaar zijn verdeeld in twee clusters. Het eerste cluster krijgt eerst Project Web en daarna Project Beyond en bij het tweede cluster is dit andersom. Vanaf blok 3 kunnen studenten zelf hun vakken (profileringsvakken) en projecten gaan kiezen. Het project kies je al in het begin van blok 1 en hiermee bepaal je in grote mate hoe jij je in blok 3 als CMD-er profileert. In blok 4 wordt eerder opgedane kennis en vaardigheden toegepast in een stage. Het is mogelijk om blok 3 en 4 te spiegelen.

Blok 1
Project: Web
Frontend Development
Vormgeving 2
Responsive Multi Device Design
Studieregiepunt
Blok 2
Project: Beyond
Ubicomp
Content Delivery
Ontwerponderzoek
Cambridge English (optioneel)
Studieregiepunt
Blok 3
Project: Tech
Project: Visual
Project: Interaction
Project: Design Across Borders
Blok 4
Korte stage
Studieloopbaancoaching
Derde jaar

In het derde studiejaar kun je je als student nog weer verder specialiseren als digital interactive designer. De eerste helft van het studiejaar bestaat uit themasemesters met bijbehorende vakken. Je kiest zelf één van de vier themasemesters op basis van je eigen interesses. In de tweede helft van het studiejaar (blok 3 en 4) volg je een verbredende of verdiepende minor. Dit kan bij één van de zeven CMD minoren (zie onder), bij een andere HvA opleiding of bij één van onze twintig buitenlandse partnerscholen.

Blok 1 & 2
Themasemester
Behavior Design
Service Design
User Experience Design
Visual Interface Design
Information Design
Designing for Emerging Technologies
Minor
Immersive Environments (EN)
Minor in het buitenland
Facultaire minor
Het internet is stuk, maar we gaan het repareren
Blok 3 & 4
Themasemester
Behavior Design
Service Design
User Experience Design
Visual Interface Design
Webdesign and Development
.
Minor
Applied Game Design
Minor in het buitenland
Facultaire minor
Makerslab (EN)
Urban Interaction Design
Afstudeerjaar

Het afstudeerjaar begint met een fulltime stage van 20 weken. In de stageperiode worden de leerdoelen binnen de CMD-competenties door jezelf bedacht, overlegd met je CMD stagebegeleider en door jou ingepland. De mate waarin je als een junior in de CMD-praktijk functioneert staat centraal; je werkhouding, werkstijl en de gerealiseerde beroepsproducten. In blok 3 en 4 doe je je afstudeerproject. Dit project is de kers op de taart van de opleiding waarin je veel keuzevrijheid hebt. Je kunt een opdracht doen voor een bedrijf of je kunt een maatschappelijk probleem aanpakken en je mag zelf bepalen waar je de focus legt.

Blok 1 & 2
Lange stage
Blok 3 & 4
Afstudeerproject