Life after CMD

Waar komen afgestudeerde CMD studenten terecht?

Inleiding

Hoe gaat het nou eigenlijk met onze afgestudeerde CMD studenten? Waar zijn ze terecht gekomen nadat ze zijn afgestudeerd? Hebben ze nog tips? Blijven er veel bij hun afstudeerstage hangen en hoe noem je jezelf nadat je afgestudeerd bent? Dit vroegen wij ons ook af en daarom zijn wij (drie CMD studenten) een onderzoek gestart onder 150 afgestudeerde CMD studenten uit 2012 en 2013. We hebben er een infographic van gemaakt.
Als CMD student kun je je aan de hand van een vijftal beroepsrollen ontwikkelen tot startende interactieve media ontwerper: Interaction Design, Visual Interface Design, Content Management, Project Management en Frontend Development. We hebben de afgestudeerden hierover verdeeld. We hebben opgemerkt dat er ook studenten werkzaam zijn in de ‘backend development’ (5%). Ons onderzoek leverde de volgende verdeling op:

cirkeldiagram_beroepsrollen-01
Toelichting: in ons onderzoek kwamen ook veel studenten voor die in 2012 zijn afgestudeerd. De opleiding had toen nog drie afstudeerrichtingen: Business & Organisatie, Content & Communicatie en Technologie, Design & Interactie. Deze richtingen bestaan sinds 2013 niet meer en zijn vervangen door de vijf beroepsrollen.

Persoonlijke toelichting van drie afgestudeerde CMD studenten

Maar we vonden nog veel meer functies van afgestudeerde studenten!


En bij wat voor soort bedrijven werken ze dan?

staafdiagram-01

iconen_met_tekst

Bijvoorbeeld:

Ben je blijven werken bij het bedrijf van je afstudeerstage?

TIPS VAN AFGESTUDEERDE STUDENTEN!
Netwerken is heel belangrijk. Laat mensen weten wat je doet en vooral ook wat je kunt doen. Je komt namelijk via via ook snel aan een baan of stage.
Haal het beste uit je stages. Dit is de plek waar je leert hoe het er echt aan toe gaat en waar je ervaring opbouwt. Ook is dit een goede plek om te laten zien wie je bent en wat je in huis hebt.
Zorg ervoor dat je er uit springt bij een sollicitatie door bijvoorbeeld je CV op te maken in de vorm van een infographic. Oftewel: practice what you preach!
Bezoek events en conferenties uit het CMD vakgebied. Op die manier kom je ook sneller in contact met mensen uit dit vakgebied.
 
Linkedin, Twitter en Facebook zijn goede plekken om jezelf – naast je digitale portfolio – te presenteren. Ook kom je zo in contact met mensen of bedrijven waarvan je misschien nog nooit gehoord had en wel interessant zijn.
 
Probeer te ontdekken waar jouw unieke talenten liggen, zodat je dit ook duidelijk kunt maken aan het bedrijf waar je graag zou willen werken. Of begin voor jezelf natuurlijk!
 

Onze conclusies

Er is ons een aantal zaken opgevallen binnen dit onderzoek. Namelijk dat er van deze 150 ondervraagde afgestudeerden nauwelijke studenten werkloos zijn, yay! Vrijwel iedereen had binnen een paar maanden na zijn afstuderen een baan. Ook is het deel studenten dat niet actief is binnen het CMD vakgebied erg klein. Natuurlijk zijn we als CMD studenten trots op deze resultaten!

Verder hebben wij gemerkt dat het grootste deel van de afgestudeerden uit 2012 en 2013 werkzaam is binnen het beroepsveld Frontend Development. De vraag naar goede ontwerpers blijkt groot en er is een grote diversiteit aan bedrijven waar je als CMD’er aan de slag kunt. Het totale overzicht van de onderzoeksresultaten staat in deze pdf.
Tijdens de opleiding heb je veel keuzevrijheid waardoor je je ontwikkeling een eigen draai kan geven. Zorg daarom dat je goed over je keuzes nadenkt en praat met de opleiding. Probeer in je vrije tijd ook bezig te zijn om jezelf te profileren, zodat jouw talenten het beste tot uitdrukking komen en je zo de baan van je dromen binnensleept!

quote-01

Onderzoek en ontwerp: Ilayda Kucukosmanoglu (design), Amanda Plooij en Senne Berk (studenten CMD Amsterdam).