Opdrachtomschrijving:
Het probleem was in het kort dat cliënten moeite hebben met het bijhouden van huiswerk en het vastleggen van inzichten tijdens hun therapietraject, evenals het vasthouden van hun voortgang nadat de therapie wegvalt. De vraag was: hoe kan een digitaal interactief hulpmiddel mensen die een CGT-traject (cognitieve gedragstherapie; een therapiemethode) doorlopen ondersteunen, zodat het mentale welzijn en de ervaring van de cliënt tijdens en na de behandeling worden verbeterd?

Eindresultaat:
The Happy Journey is een app die je op speelse wijze helpt om je voortgang tijdens een therapietraject vast te leggen. De app verhelpt problemen waar de meeste (oud-)cliënten tegenaan lopen, zoals het plannen en herinneren van huiswerk, en helpt de (oud-)cliënt om inzichten en skills te verzamelen die aan het eind van je traject houvast bieden voor als je weer op eigen voeten zal staan. Dit concept ondersteunt de cliënt tijdens en na het traject, en helpt hen om zo veel mogelijk uit de behandeling te halen.

Een belangrijke functionaliteit is het vastleggen van therapiesessies, die op een kaart visueel als een ‘reis’ worden getoond, ook om te laten zien hoe ver je al bent gekomen. Bij het vastleggen van een sessie kan je ook gelijk de huiswerkopdrachten die je van je therapeut mee hebt gekregen toevoegen, zodat je niet vergeet je huiswerk te maken (of wat het huiswerk überhaupt was) en je niet te veel op je geheugen hoeft te bouwen. Je kan ook inzichten verzamelen en later terugzien.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:

https://curved-puffin-3bd.notion.site/Afstudeerproject-e08ac906730e4674a88640a33a110094

Afbeeldingen:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.