Informatie over de lange stage

Tijdens de lange stage werkt de student mee in uw bedrijf. Het hoofddoel van deze lange stage is dat studenten ervaring opdoen met werken binnen een professionele omgeving. Na de lange stage kan de student nogmaals een half jaar voor uw organisatie aan zijn/haar afstudeerproject werken. U kunt dan studenten zelfstandig een product laten maken met het bijbehorende onderzoek daarbij.

De lange stage start in principe direct aan het begin van het afstudeerjaar (begin september). Studenten lopen 100 werkbare dagen stage in uw bedrijf. Als zij in september starten, zullen ze in januari het jaar daar op hun stage afronden. De student kan er ook voor kiezen om de derdejaars minor en de stage om te draaien, dan zal de lange stage in februari kunnen starten. Aangezien sommige studenten het afstudeerjaar zelf inrichten, kunnen zij ook op verschillende data starten met hun lange stage. Ons curriculum biedt inzage de achtergrond (gevolgde vakken en projecten) van onze studenten.
Curriculum CMD
Wat kunt u van onze stagiairs verwachten?

Tijdens de lange stage werken onze studenten een half jaar lang mee met de werkzaamheden bij hun stagebedrijf. Gedurende de opleiding hebben zij zich kunnen ontwikkelen in de richtingen interaction design, visual design en/of frontend development. Eén of meerdere combinaties van deze richtingen komt ook veelvuldig voor. Vanuit deze expertise kunnen CMD-studenten een waardevolle bijdrage leveren aan lopende projecten in uw organisatie.

Naast het meewerken aan de projecten bij het stagebedrijf hebben stagiairs ook een aantal eigen leerdoelen / ontwikkelpunten waar zij in de stage graag aan willen werken. Deze worden besproken in het sollicitatiegesprek en ook expliciet beschreven in het stageplan dat de stagiair aan het begin van de lange stage maakt. De lange stages starten voor de meeste studenten begin september en begin februari. Kijk voor voorbeelden van afstudeerwerk ook zeker op de pagina studentenwerk (selecteer dan ‘afstudeerjaar’).

Voorwaarden aan een stagebedrijf

Vanuit de opleiding wordt een aantal voorwaarden gesteld aan bedrijven die een stagiair van onze opleiding willen aannemen. Deze voorwaarden stellen wij om de kwaliteit van onze stages te waarborgen.

 • Intensieve begeleiding vanuit het bedrijf door een senior designer of developer.
 • Deze begeleider is minimaal 2-3 uur per week beschikbaar.
 • De stagiair werkt in een multidisciplinair team.
 • De stagiair voert taken op junior niveau uit zoals behorend bij de dagelijkse ontwerp en development praktijk.
 • Het bedrijf bestaat in de huidige vorm minstens één jaar.
 • Het bedrijf heeft minimaal 5 medewerkers in dienst of heeft aantoonbare samenwerkingsverbanden met minimaal 5 full time zzp’ers.
 • De student mag niet de korte en de lange stage bij hetzelfde bedrijf doen, ook niet bij een dependance/aanhangend bedrijf onder dezelfde “luifel”.
 • De student mag geen stage doen bij het bedrijf waar hij/zij een (bij)baan heeft.
 • Een marktconforme stagevergoeding van minimaal 400,- per maand achten wij redelijk.
 • De student heeft de status van stagiair (Engels: ‘intern’) en mag in geen geval als regulier betaalde werknemer voor klanten worden ingezet, of als zodanig worden geafficheerd op de corporate website van het bedrijf of op beroepsgeoriënteerde websites zoals bv LinkedIn.
 • Hoewel het niet ongebruikelijk is dat een stagiair parttime blijft werken bij het stagebedrijf of daar een afstudeerproject doet, verwachten wij van een stagebedrijf dat het een student aanmoedigt af te studeren alvorens full time aan de slag te gaan
 • Het stagebedrijf is – ongeacht eigen stagecontracten – ook altijd bereid het CMD-stagecontract te ondertekenen.
Begeleiding vanuit de opleiding
Vanuit de opleiding krijgen de studenten een begeleider toegewezen die de stage zal begeleiden. Samen worden de leerdoelen afgestemd en de docentbegeleider houdt gedurende de stage het proces en het niveau van de werkzaamheden in de gaten. Deze begeleider zal na ongeveer tien weken (halverwege de stage) een functioneringsgesprek voeren. Dit vindt plaats bij het stagebedrijf en hierbij zijn de student, de stagebegeleider van het stagebedrijf en de begeleider van de opleiding aanwezig.
Aan het eind van de stage vindt er beoordelingsgesprek plaats tussen de student, de stagebegeleider van het stage bedrijf en de begeleider van school. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats op de opleiding. Voorafgaand aan zowel het functioneringsgesprek als het beoordelingsgesprek wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen als input voor de gesprekken. De student zal dit aan u voorleggen.
Begeleiding vanuit het stagebedrijf
Om ervoor te zorgen dat de stage zo goed mogelijk verloopt is het belangrijk dat de stagiair vanuit het stagebedrijf goed wordt begeleid. Onze stagiairs bieden hun kennis en vaardigheden aan en kunnen vaak goed zelfstandig werken maar hebben daarnaast vaak nog enige aansturing nodig. Belangrijk is om tijdens de stage met enige regelmaat terug te koppelen hoe een student de werkzaamheden ervaart, waar hij of zij mogelijk in de knel komt en hoe dit kan verbeteren. Dit kan door wekelijks een gesprek in te plannen met de stagiair.
Het is voor CMD belangrijk dat de begeleider kennis heeft van het CMD vakgebied. Liever dus bijvoorbeeld geen bedrijfsbegeleider die in de marketing werkzaam is of iemand die een hele andere rol vervult binnen het bedrijf. Wij verwachten dat de student begeleiding krijgt bij zijn/haar werkzaamheden van een senior die weet waar de stagiair aan werkt en die de kennis van de stagiair naar een hoger niveau kan tillen. 
Intellectueel eigendom / auteursrecht
Het intellectueel eigendom van het werk van onze studenten tijdens hun stage ligt in eerste instantie bij het stagebedrijf. De opleiding CMD stimuleert daarnaast het gebruik van de Creative Commons licentie onder studenten. Kort gezegd houdt dit in dat studenten in overleg met opdrachtgevers en/of stagebedrijven zelf afspraken maken over de rechten op en het publiceren van werk van studenten. 
Via www.creativecommons.nl kan een stagiair en/of stagebedrijf een licentie aan het werk van een student toevoegen. Het stageverslag dat een student maakt n.a.v. de stage dient voor zowel de student als de opleiding openbaar gemaakt te mogen worden. Het is aan te raden hier vooraf duidelijke afspraken met de student over te maken, zodat hier na de stage geen onduidelijkheden over bestaan.
Stage aanbieden

U kunt uw stagevacature aanbieden via onze eigen CMD Stagebank (zie de onderstaande button). U krijgt dan z.s.m. bericht of uw stage past bij CMD en actief in de stagebank zal worden opgenomen.

Onze studenten gaan zelfstandig op zoek naar een stage en kunnen gebruik maken van deze stagebank. Vervolgens doorlopen zij de sollicitatieronde bij het bedrijf. Als dit gesprek positief is verlopen, dienen de studenten een officiële aanvraag tot goedkeuring van hun stage in bij het CMD stagebureau. Vervolgens wordt overgegaan tot de contractprocedure. Het is belangrijk dat de student met u een stagecontract ondertekent. Vanuit de opleiding hebben wij een stagecontract opgesteld dat als voorwaarde geldt voor een officieel begin van de stage.
Direct stage aanbieden
Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog meer vragen hebben over de stage, dan kunt u contact opnemen met het stagebureau CMD Amsterdam.

Onze stagecoördinator Peter Buis kan uw algemene vragen rondom (het aanbieden van) stages beantwoorden. Voor specifieke vragen tijdens de stage kunt u zich in eerste instantie richten tot de stagedocent van de student. Onze stagiair zal u op de hoogte brengen van de gegevens van deze stagedocent.

Stagebureau CMD
stage-cmd@hva.nl
Peter Buis: 06 – 21 15 71 47

Mail het stagebureau