was successfully added to your cart.

Alumni

CMD Amsterdam ontwerpt eigen alumni community

By 15 January 2019 No Comments

Hoe kan de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) een duurzame online en offline leergemeenschap / community ontwerpen en integreren, die wederzijds voordelig is voor zowel de (oud) studenten als de opleiding? Op donderdag 13 december 2018 stond deze vraag centraal tijdens de ontwerp-sessie voor de CMD Amsterdam alumni community. Vijftien CMD-studenten en oud CMD-studenten (alumni) kwamen bij elkaar om hier over na te denken. Ze waren uitgenodigd door de opleiding CMD die haar alumnus Jan-Willem Nes had gevraagd deze community te ontwerpen. Aangezien ‘human centred design’ hoog in het vaandel staat bij CMD, is gekozen voor een ontwerp-sessie waarbij de doelgroep zelf was uitgenodigd om vorm te geven aan een oplossing (co-creatie).

Digital design ethics

CMD docent Charlie Mulholland behandelde aan het begin van de avond het onderwerp ‘design ethiek’, een trend die de laatste jaren een flinke opmars heeft gemaakt. De strengere wetgeving rondom privacy loopt soms voor op ontwerpers. Grote bedrijven houden zich steeds meer bezig met morele kwesties en stellen teams aan om ethiek binnen hun (digitale) producten of diensten te waarborgen. Charlie blikt kort terug op de Digital Design Ethics Conferentie die CMD recent heeft georganiseerd in het Eye Filmmuseum, waar ook veel (oud-)studenten bij aanwezig waren. Het doel van de presentatie van Charlie was om ook de studenten en alumni iets nieuws vanuit de opleiding mee te geven; een belangrijk onderdeel van de beoogde community.

Ontwerpen in teams

Jan-Willem vervolgde de ontwerp-sessie met een aantal opdrachten waaraan de studenten en alumni in groepjes mochten werken. Zo werd hen o.a. gevraagd een persona van zichzelf te maken als toekomstig lid van de alumni community. Wat zou je er graag uit willen halen? Hoe wil je graag geïnformeerd worden? Wat moet de community vooral niet zijn / doen? Vervolgens gingen ze aan de slag met een ‘user journey’. Hier brachten ze de reis van een CMD-student naar een CMD-alumnus in beeld en werden er in elke fase ‘needs and wants’ geformuleerd. Tot slot werd aan elk ontwerpteam gevraagd om een korte pitch aan de groep te geven over hun ideale CMD Amsterdam alumni community.

Resultaten en next steps

Deze eerste ontwerp-sessie leverde naast nuttige feedback voor het ontwerpproces ook een hele gezellige avond op. Studenten en alumni vonden het erg leuk om elkaar te spreken en te horen waar iedereen nu zoal mee bezig is. Ze waardeerden dat zij als belangrijkste gebruikers werden uitgenodigd om vorm te geven aan de community, die in juni 2019 gerealiseerd moet worden. Bekijk hieronder de aftermovie voor een leuke impressie van de avond en de belangrijkste bevindingen. Het uitgangspunt is een community / leergemeenschap die gefaciliteerd wordt door CMD en voor alle betrokkenen meerwaarde heeft. Na deze onderzoeksfase zal de komende weken door Jan-Willem worden gewerkt aan het vormgeven van drie concepten voor de CMD Amsterdam alumni community. We roepen iedereen op om mee te blijven denken met ons ontwerpproces!

Vragen, ideeën of opmerkingen over de CMD Amsterdam alumni community? Neem dan gerust contact op.

Jan-Willem Nes | j.w.nes@hva.nl | Alumnus CMD Amsterdam 2018

Aftermovie ontwerp-sessie CMD Amsterdam alumni community

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.