was successfully added to your cart.

Alumni

CMD Reconnect #1

By 6 February 2020 No Comments

‘Wat leuk dat de opleiding mij heeft uitgenodigd en wat fijn om hier weer eens te zijn!’ Voor enkele oud-studenten (alumni) die op de avond van 11 december 2019 naar ‘(Re)connect’ zijn gekomen is het alweer tien jaar geleden, toen er nog geen CMD werd gestudeerd maar Interactieve Media aan de Leeuwenburg. Onze medialounge vulde zich op deze avond met 32 alumni die het heel erg leuk vonden om elkaar weer eens te zien. Na een gezellig diner werd ook nog inhoudelijk ingegaan op een aantal door de alumni aangedragen topics en vragen. Wat willen alumni graag nog leren? Zouden zij een coach en/of mentor voor huidige CMD-studenten willen zijn? Wat vinden ze eigenlijk van ons huidige curriculum? Je raadt het al. De antwoorden vind je hieronder.

Kennisontwikkeling

Bij de tafel over kennisontwikkeling en trainingen (onder leiding van Douwke de Backer) ontstond een levendig gesprek over waar alumni hun branche- en vakinformatie vandaan halen. Ze vonden het erg leuk om over hun huidige functies te vertellen. Er werden linkjes naar blogs, podcasts en tutorials gedeeld. Enkele alumni gaven aan vooral behoefte te hebben aan trainingen in ‘soft skills’ (bv. presenteren, communiceren, samenwerken en tijdsmanagement). Bedrijven bieden vaak budget aan voor bijscholing en organiseren kennissessies voor hun personeel en externe relaties. Alumni mogen zelf ook aangeven aan wat voor soort trainingen zij behoefte hebben. CMD is natuurlijk erg benieuwd hoe het trainingsbeleid bij bedrijven eruit ziet en hoe alumni tegen trainingsmogelijkheden aankijken. Mogelijk dat we hen dan vanuit CMD Battery (trainingen digital design door CMD docenten) kunnen helpen hun kennis en vaardigheden te versterken.

Coaching en mentorship

Tijdens (Re)connect greep Armand Bissesar (CMD alumnus en samen met CMD alumnus Jan-Willem Nes en Mattijs Blekemolen het alumni team bij CMD) de kans om de alumni enkele vragen te stellen over een potentieel coaching/mentorship programma binnen CMD. Alumni zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring die de studenten goed kunnen gebruiken bij het kiezen van vakken, stages, een afstudeerproject of bij het maken van een portfolio. Daar zijn natuurlijk wel enthousiaste alumni bij nodig die zich willen inzetten. Armand merkte dat vrijwel iedere alumnus het leuk vond om studenten te helpen, mits CMD hen daarbij kan ondersteunen door bijvoorbeeld een ruimte te reserveren en voor promotie en opkomst van CMD studenten te zorgen. Enkele voorbeelden werden genoemd waaronder het organiseren van workshops, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, profileringsgesprekken, 1 op 1 coaching, carrièremogelijkheden (freelance, start-ups, loondienst etc). Armand zal de komende tijd studenten en docenten vragen hoe zij tegenover dergelijke coaching staan en in welk vorm dit dan het beste georganiseerd kan worden.

Reacties op het CMD curriculum

Alumni die nieuwsgierig waren naar de huidige vakinhoud konden terecht bij een groot interactief scherm waar ons curriculum op werd getoond. In gesprek met Mattijs Blekemolen deelden zij een aantal interessante reacties:

Presentatievaardigheden — Het geven van een professionele presentatie hebben alumni snel ‘on the job’ moeten leren. Bedrijven verwachten vloeiende presentaties met strak vormgegeven slides en documenten zonder spelfouten en ontdaan van alle onnodige zaken. Zo niet, dan merk je dat ze al snel hun aandacht verliezen. Dit zou best nog meer onder de aandacht mogen komen / op worden beoordeeld binnen het huidige curriculum.

Eigen portfolio — Hoe maak je als junior (net afgestudeerd student) nou een digitaal portfolio zonder veel werk te hebben gerealiseerd? In dit geval zijn werkgevers – naast voorbeelden van eindwerk – erg benieuwd naar het leerproces en leerresultaten van jou als student. Dit geeft inzage in de ontwikkeling die je als CMD’er hebt doorgemaakt. Bij teamprojecten is het ook belangrijk om te zien aan welk onderdeel jij hebt gewerkt. Dat vinden werkgevers vaak interessanter dan allerlei gelikte screenshots van eindproducten. Dan weten ze nog niet wat jouw bijdrage nou is geweest. Het zou goed zijn als de opleiding haar studenten helpt bij het opzetten / bijhouden van een digitaal portfolio, met sterke focus op het proces i.p.v. de eindproducten.

Opdrachtgevers — Als student raakte onze alumni vaak zeer gemotiveerd zodra zij met een echte opdrachtgever konden samenwerken die ook naar je presentaties komt en feedback geeft. Dit komt realistischer over waardoor je geneigd bent om meer met die feedback te doen. Ook hadden de alumni het tijdens de studie leuk gevonden om meer gestimuleerd te worden om diverse meet-ups bij bedrijven te bezoeken. Dit loont zich voor de beeldvorming van het werkveld en het (sneller) vinden van potentiële stageplekken, afstudeerprojecten en toekomstige banen. CMD zou dit meer mogen stimuleren.

Freelance — Het aantal freelancers neemt ieder jaar toe (in totaal zijn er nu zo’n 1,2 miljoen). Het gegeven dat een (groot) deel van de studenten tijdens en na de studie voor zichzelf gaat / wil werken, zou een reden kunnen zijn voor CMD Amsterdam om zich daar in het curriculum ook wat meer op te focussen. Daar zou eerdergenoemde oriëntatie op de meet-ups in ons vakgebied zich goed voor lenen. Maar dat zou ook kunnen door een vak / gastcolleges specifiek gericht op het ‘leven als freelancer’. Wat komt daar allemaal bij kijken? Nu moet je het wat dat betreft eigenlijk maar zelf een beetje uitzoeken als je bent afgestudeerd.

Next steps CMD alumnibeleid

Op dit moment zijn Armand, Mattijs en ik druk bezig met het onderzoek naar de invulling van het volgende alumni evenement. Het idee is om een groep alumni in de medialounge uit te nodigen, verdeeld over een aantal CMD beroepsrollen (interaction / visual / frontend development). Huidige CMD-studenten kunnen dan bij hen langslopen en vragen stellen. Bijvoorbeeld wat zij nu zoal doen in hun huidige functie, welke vakken / projecten / stages zij tijdens hun studie bij CMD gevolgd hebben en of die goed aansloten op hun huidige werk, of ze nog tips hebben voor huidige studenten m.b.t. hun profileringskeuze, digitaal portfolio, etc. Voor vragen, ideeën, opmerkingen kun je contact met ons opnemen via alumni-cmd@hva.nl.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.