was successfully added to your cart.

Nieuws

Huisvesting CMD. Een update.

By 3 September 2020 No Comments

Het zingt al geruime tijd rond en nu zijn dan ook de eerste concrete stappen gezet: we gaan verhuizen. We blijven in het Theo Thijssenhuis, maar krijgen wel meer en andere ruimte. Daar zijn we blij mee, want we groeien uit ons jasje en zijn eraan toe om samen met de Digital Society School, de Master Digital Design en het Makers Lab ons vernieuwde thuis – de Design Building – te gaan bewonen. Tot aan de daadwerkelijke verhuizing in mei 2021 zullen we jullie geregeld updaten over de vorderingen achter de schermen.

Achtergrond en plannen

Veranderingen en groei van onze opleidingen zijn van invloed op onze huisvesting en campussen. Flexibilisering en kleinschaliger onderwijs vraagt om andere onderwijsruimten en ‘mixed zones’ met een thuisbasis voor elke opleiding. Mixed zones zijn informele onderwijs-, werk- en ontmoetingsplekken, waar studenten en docenten elkaar vinden. We willen plekken creëren met een sterke thuisbasis en tevens flexibiliteit om samen op de Amstelcampus te werken en studeren. Deze Amstelcampus wordt ook uitgebreid met het Conradhuis dat nu gebouwd wordt.

Conradhuis – de vorderingen

Om samenwerking binnen onderwijs en onderzoek makkelijker te maken, willen we werkruimten delen. We willen passende en voldoende ruimte, maar ook efficiënt en slim gebruik hiervan maken, zodat ons geld maximaal besteed kan worden aan onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat we werken volgens de uitgangspunten van activiteitgericht werken (AGW). In een aantal gebouwen zijn deze veranderingen al (deels) doorgevoerd.

In het Inpassingsplan is gekeken naar de manier waarop de campus voor langere tijd gebruikt kan worden vanaf 2020/2021. Voor CMD geldt dat we uitgaan van sociale leerprocessen. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk dat er ruimte is voor gezamenlijkheid, ook wel het ‘studio model’. Er is een gemakkelijke verhouding met buiten nodig en het moet een dynamische omgeving zijn waar kennisdeling mogelijk is. Ons doel: goed onderwijs in een goede werksfeer.

Design building – een impressie

Op dit moment is onderstaand vlekkenplan het uitgangspunt voor het Theo Thijssenhuis (Design Building). Dit betreft een eerste idee / indeling. Wijzigingen onder voorbehoud.

Onderstaand de toekomstige hal van het nieuwe Conradhuis en het Theo Thijssenhuis. Let op: het gaat om een schets, dit kan nog wijzigen.

 

Het proces – definitiefase

Op dit moment zijn we in de definitiefase. Er is een werkgroep gevormd bestaande uit collega’s Harry Zengerink, Brit Wijnmalen, Mariëlle Beekman en Mattijs Blekemolen. Zij zullen in een aantal sessies met Hans Wichers Schreur, Directeur Vastgoed en Huisvestingsbeleid van de HvA en Vastgoedadviseur Peter Ligtermoet het zogenaamde Programma van Eisen opstellen. Er wordt gekeken naar hoe de huidige ruimte voldoet, wat er beter kan en welke wensen er verder meegenomen moeten worden in het uiteindelijke ontwerp van de toekomstige werkomgeving.

De eerste bijeenkomst vond plaats op donderdag 27 augustus jl. Behoeftes die o.a. ter sprake zijn gekomen:

  • Flexibele werkruimtes, die als lesruimte zijn te gebruiken en als ruimte voor studenten om zelfstandig te studeren;
  • Enkele werkplekken voor studenten waar ze alleen kunnen werken;
  • Een docentenkamer met een juiste balans tussen ontmoeten en werken;
  • Plek waar docenten elkaar kunnen ontmoeten, waar je even je spullen kunt laten liggen en waar je kunt zitten tussen de lessen door;
  • Een open werkomgeving, waar een gevoel van saamhorigheid en veiligheid heerst;
  • Onderwijsbureau dichtbij de docentenkamers en bij de studenten en groot genoeg omdat er in de loop van de jaren twee vaste medewerkers bij zijn gekomen;
  • Archiefruimte;
  • Open ruimtes én ruimtes waar overleg plaats kan vinden achter een gesloten deur;
  • Multifunctionele ruimte voor het Usability Lab.

We kijken terug op een productieve en energieke aftrap. De volgende werkgroepbijeenkomst staat gepland voor 10 september 2020 en zal waarschijnlijk op locatie zijn. Centraal staat dan de ruimte voor onderwijs. We zullen ook van deze sessie weer een verslag maken en delen.

Harry Zengerink
Opleidingsmanager CMD

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.