was successfully added to your cart.

Ontwikkelingen

Gaat Artificial Intelligence kanker oplossen?

By 20 December 2019 No Comments

De jaarlijkse WebSummit in Lissabon is een van de grootste tech events ter wereld. Drie CMD-docenten waren erbij in november vorig jaar. Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van tech? CMD docent Justus Sturkenboom deelt een aantal van zijn bevindingen. Artificial Intelligence lost kanker op, het internet heeft gefaald, quantum computers zijn ‘the next big thing’ en omgaan met verandering moet nog steviger in onderwijsprogramma’s terugkomen. Onderaan dit artikel delen we nog drie sketchnotes van Justus.

AI is real: ‘We’ll solve cancer in the next 10 years’

Artificial Intelligence (AI) is écht en gaat een enorme impact op ons leven hebben. Constance Lehman (Professor of Radiology, Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital) vertelde over de toepassing van AI bij het opsporen van borstkanker. Dankzij een algoritme dat zichzelf traint (“deep learning model”), een enorme dataset mammografieën en bijbehorende uitkomst (kanker of niet), kunnen onderzoekers borstkanker straks in een heel vroeg stadium herkennen. Een grote stap voorwaarts in de behandeling van kanker.

The internet #fail

De grote belofte van een free connected world, de originele insteek van ARPANET, is 50 jaar later niet gerealiseerd. Integendeel, bedrijven maken dat het internet volledig draait op voorspelling en manipulatie. Het internet moet getemd worden en we kunnen het tij alleen keren als we dat doen als group effort, was de boodschap. Edward Snowden sprak als banneling vanuit Rusland via een live verbinding op de Web Summit. Er is volgens de klokkenluider een “institution of power” ontstaan doordat overheden en Big Tech kunnen beschikken over onze data. Snowden meent dat betere databescherming uiteindelijk geen oplossing vormt. Zolang anderen onze data mógen verzamelen, blijven we kwetsbaar. “[…] our communications are vulnerable today to every single one of them until we change their mind. Until we redesign the basic system of connectivity and the internet”, aldus Snowden op de Web Summit.

Quantum supremacy

Researchers bij Google claimden dit najaar Quantum Supremacy te hebben behaald (het wetenschappelijke artikel leest wat lastiger). Philipp Gerbert van Boston Consulting Group vertelde op de Web Summit over de impact van de quantum computer. Door de enorme rekenkracht kunnen we spreken van “a new era in computing”. Quantum zal impact hebben op vakgebieden als Artificial Intelligence, chemie, farmacie en finance. De downside? Alle crypto (versleuteling van digitale communicatie) ligt met de ontwikkeling van deze technologie aan duigen. Maar ook dat is weer te fixen – met quantum encryption algoritmen ;-). Dan nog een waarschuwing aan Europa: we lopen achter op landen als de V.S., China en Australië, waar quantum computing volop gefinancierd wordt.

Adaptability, resilience, confidence

Tot slot een op de Web Summit gehoorde boodschap aan het onderwijs: We moeten studenten niet zozeer (software)programma’s leren, maar hen leren omgaan met verandering. De student van nu moet aanpassingsvermogen, veerkracht en zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit kunnen we bij CMD alleen maar onderschrijven en het sluit dan ook goed aan bij onze visie op onderwijs en ontwerpen.

Sketchnotes van Justus

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.