Opdrachtomschrijving:
Het probleem is dat burgerparticipatie bij het uitvoeren en bedenken van de mobiliteitsplannen van de stad Rotterdam te laag is. Het vermogen tot participeren is niet inclusief genoeg binnen onze participatiesamenleving. Met als gevolg dat een kleine en te eenzijdige groep in onze samenleving de voordelen er van proeft.

Eindresultaat:
Het eindresultaat is een mobiele applicatie genaamd Vlondert. Met Vlondert kunnen inwoners van de stad Rotterdam op laagdrempelige wijze een participatieproject starten met als resultaat om een aanvraag voor een fietsvlonder in te dienen. De fietsvlonder zal bij een succesvolle aanvraag worden geplaatst op een autoparkeervak in de straat van de aanvragers. Drie tot zes maanden na plaatsing van de vlonder zal de Gemeente Rotterdam onderzoeken of er structureel meer behoefte is naar meer fietsparkeerfaciliteiten in de straat. Het plaatsen van een fietsvlonder is een bijdrage aan het mobiliteitstransitieplan van Rotterdam. Binnen dit plan is het streven om inwoners te stimuleren de fiets vaker als mobiliteitskeuze te nemen en tegelijkertijd de stad te voorzien in de vraag naar meer fietsparkeerfaciliteiten. De gemeente Rotterdam wilt de vraag naar fietsfaciliteiten in kaart brengen en voorzien, door experimenten op wijkniveau uit te voeren.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:

Link naar prototype: https://vlondert.netlify.app/

 

Afbeeldingen:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.