Opdrachtomschrijving:
De Gemeente Amsterdam maakt elk jaar plannen en neemt besluiten over de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel: Haven-Stad. Haven-Stad wordt een nieuw stuk Amsterdam binnen de Ring dat pas rond 2050 klaar zal zijn. De Gemeente Amsterdam wil overzicht krijgen in de plannen en besluiten die gemaakt zijn in de maatschappelijke context van 2018. Om in 2050 te begrijpen waarom Haven-Stad eruitziet zoals het eruitziet, is het belangrijk om te weten wat er speelde toen de plannen in 2018 gemaakt werden.

Eindresultaat:
Deze website geeft een visueel overzicht van de plannen en ontwikkelingen die de Gemeente Amsterdam gemaakt heeft in de maatschappelijke context van 2018 omtrent Haven-Stad. De website is opgedeeld in de thema’s: wonen en werken, duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. Elk thema laat een kenmerkende gebeurtenis voor 2018 zien en vervolgens worden de plannen voor Haven-Stad uitgelegd, welke inspelen op deze gebeurtenis. De gegeven informatie wordt inzichtelijk gemaakt door vergelijkingen met tastbare voorbeelden. Daarnaast kan de gebruiker de data zelf ontdekken door persoonlijke informatie in te vullen. Omdat nog weinig echt vast staat over hoe het nieuwe stadsdeel eruit gaat zien in zijn er bewust geen foto’s en illustraties met veel detail gebruikt. De website is bedoeld om nu mensen te informeren over Haven-Stad. Maar ook voor de mensen die straks in Haven-Stad wonen of werken, zodat zij in 2050 begrijpen waarom bepaalde keuzes in 2018 zijn gemaakt.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:
https://havenstad.gijslaarman.nl

Afbeeldingen:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.