Opdrachtomschrijving:
Voor dit project heeft de gemeente Amsterdam ons gevraagd om te onderzoeken hoe we als stad samen met buurtbewoners kunnen werken aan meer welzijn in de publieke ruimte. De gemeente Amsterdam verdiept zich momenteel niet goed genoeg in de bewoners en de huidige methodes zijn niet effectief genoeg. Er was behoefte aan een andere insteek. Vooral de wensen en meningen van kinderen komen niet echt aanbod tijdens dit proces, waardoor zij zich niet betrokken en gehoord voelen.

Eindresultaat:
Een onderzoek toolkit speciaal gericht op de doelgroep. Voor het verzamelen van inzichten over de publieke ruimte is het van belang dat er sterk rekening gehouden wordt met verschillende focusgroepen. Door een toolkit hier op in te richten kun je de personen interviewen op een speelse en intuïtieve manier die meer kwalitatieve data opbrengt. Voor ons eerste prototype hebben we gefocust op een jonge doelgroep (8-12 jaar) wonende in de Volewijck, Amsterdam. Het bevat een opdracht waarmee de kinderen moeten gaan rond speuren in de buurt, een kaartspel die ze op de locatie spelen en een buurtmonster knuffel. Daarnaast is er een digitaal dashboard ontwikkelt waarop de verzamelde data uit de toolkit inzichtelijk in kaart wordt gebracht voor zowel de buurt bewoners als de gemeente. De Gemeente Amsterdam pakt deze inzichten verder op en geeft via het dashboard de buurtbewoners terugkoppeling over de vorderingen. Zo ontstaat er meer directe communicatie tussen de bewoners en de gemeente.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:

Promovideo

https://drive.google.com/file/d/1uQ6Wc_dMXLpG-GHG_Ih8B-6PbuccZTtO/view?usp=sharing

Afbeeldingen:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.