Opdrachtomschrijving:
Healthy Workers is een HR-tech bedrijf dat werknemers-welzijn in kantoren meet en verbetert. Welzijn in de werkomgeving is afhankelijk van sociale, impliciete en fysiologische factoren. Healthy Workers bood mij de opdracht aan om een product te ontwerpen waarmee zowel fysiologische metingen verricht kunnen worden alsmede een interventie geboden kan worden. Tijdens mijn literatuuronderzoek stuitte ik op de nare gezondheidsproblemen die ontstaan door slechte ergonomische omstandigheden op kantoren.

Eindresultaat:
Om de gezondheidsproblemen af te zwakken dient men te leren om dynamisch te werken. Dit houdt in dat er efficient en frequent wordt afgewisseld tussen zitten, staan en bewegen gedurende de werkdag. Middels een kruk waarin, door een bolling in het onderstel, de zittende automatisch met een rechte rug en beide voeten op de vloer zit, wordt deze frequente afwisseling gestimuleerd. In het zitoppervlak zitten sensoren die meten hoe lang de kantoormedewerker zit. Ook wordt geanalyseerd door gyroscoop- en accelerometer-data of de gebruiker statisch zit (stil zit), of dynamisch zit. In een web-app zijn deze inzichten te zien. Ook bevat de omtrek van het kussen een LED-strip waarop de huidige zitsessie real-time wordt gevisualiseerd. Het doel is dat kantoormedewerkers elkaar zullen attenderen op hun zitgedrag. Dit bevordert een werkcultuur waarin goede ergonomie wordt toegejuicht. Ook is een ‘menselijke nudge’ om even op te staan vriendelijker dan een notificatie.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:
https://daanrongen.github.io/delta/

Afbeeldingen:

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.