Opdrachtomschrijving:
ViriCiti is marktleider in Europa op het gebied van het monitoren van elektrische voertuigen. Bedrijven over de hele wereld gebruiken de monitoring webapplicatie om te zorgen dat alle voertuigen operationeel blijven. Een groot onderdeel hiervan is zorgen dat de bussen opgeladen zijn. Hiervoor moeten de charge stations te allen tijde operationeel zijn. ViriCiti wil monitoring software aanbieden aan diverse stakeholders om te monitoren, problemen te onderzoeken en problemen op te lossen.

Eindresultaat:
Het Charge Station Monitoring dashboard ondersteunt de stakeholders bij de drie hoofdtaken voor het operationeel houden van charge stations:

  1. De gebruiker kan in het realtime dashboard zien of er problemen zijn met de charge stations;
  2. De gebruiker kan een charge station met een probleem onderzoeken en erachter komen waar het probleem vandaan komt. Ze kunnen bijvoorbeeld de performance van een charge station onderzoeken, diagnostische berichten bekijken of de logs inzien;
  3. De gebruiker kan na het vinden van het probleem verschillende acties uitvoeren om het probleem op te lossen, zoals bijvoorbeeld het charge station resetten, de configuratie aanpassen of de firmware updaten.

Voor dit project moet de gebruiker fysiek naar het charge station gaan om dit te doen. Daarnaast krijgt de gebruiker (naast de realtime inzichten) ook de de ‘niet-realtime’ inzichten, performance inzichten en meer te zien. Dit dashboard helpt de verschillende stakeholders met hun dagelijkse werkzaamheden en draait nu in productie wereldwijd.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:

Afbeeldingen:

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.