Opdrachtomschrijving:
Op dit moment is boodschappen doen een enorme uitdaging voor mensen met een visuele beperking. Het wordt vergeleken met een bezoek aan de sportschool, omdat zij zich zo veel moeten inspannen tijdens het boodschappen doen. Niet alle handelingen kunnen zelfstandig gedaan worden, glazen deuren worden soms niet gezien, aanbiedingen worden misgelopen en er worden vaak dezelfde producten gekocht, omdat daarvan bekend is waar die liggen. Dit moet anders.

Eindresultaat:
De oplossing helpt mensen met een visuele beperking bij het doen van hun booschappen. De doelgroep wordt via een mobiele applicatie, werkend in de Appie-app, geholpen bij de indoornavigatie. Aan de hand van een gemaakt boodschappenlijstje, wordt de beste route voor de gebruiker opgesteld. Door audio toe te voegen aan het product, kan het deel van de doelgroep die het scherm niet kunnen lezen alsnog de weg binnen in de winkel vinden, door de audio-instructies op te volgen. Een belangrijk uitgaanspunt tijdens dit project, was dat de oplossing de boodschap ervaring van de andere winkelbezoekers niet moest verslechteren. In tegen deel, de oplossing is ook toereikend voor mensen zonder een visuele beperking. Het helpt elke gebruiker tijdens het doen van boodschappen.

Link(s) naar meer info / demo(s) / filmpjes van het project:


Afbeeldingen:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.